Despatx d’advocats especialitzat en dret de successions, presta assessorament a persones físiques en tot allò relatiu a l’herència. Oferim assistència tant des dels actes de previsió preparant el testament o els pactes successoris, com a la preparació de l’herència fins a la seva acceptació per part de tots els hereus.

Atès que la institució de l’herència és un dels episodis vitals en qualsevol persona, cal considerar tots els elements que hi entren en joc, ja sigui per procurar minimitzar les imposicions tributàries, com perquè les relacions familiars no en surtin malmeses.
Així doncs, el caràcter que ha de donar-se als aspectes relatius a l’herència i als detalls que sobrevenen davant la seva acceptació, requereixen ser estudiats i enfrontar-se a ells amb el màxim rigor i professionalitat.

Per això, l’atenció personalitzada ens permet proporcionar un servei de qualitat, adequat a les seves necessitats concretes, depenent de l’acció que es requereixi com el procediment, civil o penal, que es pretengui seguir.

Integrat per un equip d’advocats especialitzats, el que permet l’adquisició d’una consolidada experiència en els diversos àmbits del dret de successions.

Conscients de la transcendència que té per a les persones la implicació d’una herència, el despatx, mitjançant un treball jurídic de màxima qualitat, ofereix als seus clients una atenció permanent i continua, a més d’un contacte personal i directe amb el seu advocat, amb l’objectiu de què els clients puguin plantejar les seves inquietuds i preocupacions durant el transcurs de tot el procediment.


 • Experiència

  Des de l’experiència del dia a dia en matèria del dret successori, hem aconseguit cotes que només s’arriba amb el treball disciplinat, reglat i professional.

 • Experts en dret de successions

  Advocats professionals en pro de realitzar la millor defensa dels seus interessos davant les discrepàncies o opcions que derivin de les herències.

 • Resultats

  Ens commou la pràctica de trobar el millor resultat possible. Aconseguim els majors assoliments humans i materials per a aconseguir els resultats perseguits.

Despatx d’advocats especialitzat en dret de successions, presta assessorament a persones físiques en tot allò relatiu a l’herència. Oferim assistència tant des dels actes de previsió preparant el testament o els pactes successoris, com a la preparació de l’herència fins a la seva acceptació per part de tots els hereus.

Demanar cita

 • Advocat
  Ruyman García Castro

  Col·legiat núm 44.750 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
  __________________________________

  Mòbil: 637 316 326
  contacte@successions.cat