Totes les fases de l’herència

Li preparem des d’un excel·lent testament fins a la fase final de l’acceptació de l’herència si ja es va produir l’òbit.