Disponibles tots els dies

De dilluns a diumenge, per a assistències al detingut en comissaria o Jutjats. De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.